Публічна інформація Харківської обласної державної адміністрації

Реалізація права на доступ до публічної інформації

Червень

Кількість запитів на публічну інформацію,

що надійшли до відділу забезпечення доступу до публічної інформації

Харківської обласної державної адміністрації з 01 по 27 червня 2018 року

Період, за який надійшли запити

Статус запитувача

Колек

тив

ні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

     

Юри

дичні особи

Фізи

чні особи

Особис

тий прийом

тел./

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на

вимогу запи

тувача

Інфор

мацію надано

Надіс

лано за

належ

ністю

Відмов

лено

Тер

мін

подов

жено

Випи сано рахунок

На вико- нанні

Залишити без розгляду за проханням запитувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01.06.2018

-

3

-

1

-

1

1

-

3

2

1

-

-

-

-

-

04.06.2018

2

4

-

1

-

4

1

-

6

3

2

-

-

1

-

-

05.06.2018

2

7

-

6

-

3

-

-

9

2

-

-

-

-

-

-

06.06.2018

6

6

-

1

-

7

4

-

12

6

6

-

-

-

-

-

07.06.2018

1

3

-

2

-

2

-

-

4

3

1

-

-

-

-

-

08.06.2018

-

3

-

-

-

3

-

-

3

1

2

-

-

-

-

-

11.06.2018

3

3

-

1

-

5

-

-

6

4

2

-

-

-

-

-

12.06.2018

6

3

-

1

-

6

2

-

9

6

3

-

-

-

-

-

13.06.2018

2

1

-

-

-

2

1

-

3

3

-

-

-

-

-

-

14.06.2018

2

3

-

-

-

5

-

-

5

4

1

-

-

-

-

-

15.06.2018

1

1

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

18.06.2018

-

3

-

1

-

2

-

-

3

-

1

-

1

1

-

-

19.06.2018

1

2

-

-

-

1

2

-

3

2

1

-

-

-

-

-

20.06.2018

2

1

-

-

-

2

1

-

3

3

-

-

-

-

-

-

21.06.2018

9

-

-

2

-

6

1

-

9

9

-

-

-

-

-

-

22.06.2018

2

-

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

23.06.2018

3

3

-

1

-

4

1

-

6

4

2

-

-

-

-

-

25.06.2018

1

7

-

-

-

7

1

-

8

7

1

-

-

-

-

-

26.06.2018

1

5

-

-

-

5

1

-

6

3

3

-

-

-

-

-

27.06.2018

1

4

-

3

-

2

-

-

5

4

1

-

-

-

-

-

Всього:

45

62

-

20

-

71

16

-

107

76

29

-

-

2

-

-